Home  >  Dịch vụ

Dịch vụ

Swiss Post Solutions Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ Xử lý dữ liệu, bao gồm các dịch vụ chính:

 

Số hoá dữ liệu: Xử lý trên hệ thống trực tuyến, xử lý trên hệ thống nội bộ hay các công nghệ tích hợp. Số hoá dữ liệu từ các mẫu (form) và tài liệu sang định dạng kỹ thuật số (txt, csv, xml, etc.)
 
Xử lý dữ liệu: Số hóa thư tín, dữ liệu tài chính, phân loại nội dung tài liệu, xử lý thư trắng, quản lý địa chỉ, phân loại nội dung trang web, tách báo
 
Xử lý Hình ảnh: Cắt hình, điều chỉnh nền và màu sắc, bổ sung thêm chữ ký và watermark, chỉnh sửa hình ảnh
 
Các dịch vụ về Công nghệ Thông tin: Trung tâm điều hành mạng từ xa – NOC (network operating center) thực hiện việc giám sát, bảo trì, kiểm soát phần cứng và phần mềm cho các công ty quốc tế. Hệ thống sao lưu, phục hồi, quản lý các tập tin đăng nhập
 
Phát triển Phần mềm: Thiết kế ứng dụng trên nền web, các dự án Java, số hoá và các giải pháp OCR, thiết kế cơ sở dữ liệu

Close