Home  >  Disclaimer (Thông báo miễn trừ trách nhiệm)

Disclaimer (Thông báo miễn trừ trách nhiệm)

Thông tin pháp lý quan trọng
Bất cứ ai sử dụng thông tin được công bố trên trang web Swiss Post Solutions Ltd (sau đây được gọi là SPS Việt Nam) đồng ý với các điều kiện sau đây và cam kết thực hiện theo các chuẩn mực về giao tiếp trên mạng:
 
Sử dụng trang web SPS Việt Nam và Bản quyền
Toàn bộ nội dung của trang web SPS Việt Nam được bảo vệ bởi bản quyền (Bảo lưu mọi quyền). Các trang cá nhân và các bộ phận của trang web SPS Việt Nam có thể được tải về hoặc in ra, miễn là các dấu bản quyền cũng như tên/biểu tượng được bảo vệ pháp lý không bị gỡ bỏ. SPS Việt Nam vẫn giữ được tất cả các quyền sở hữu đối với phần mềm hoặc dữ liệu khác tải về từ các trang web SPS Việt Nam hoặc sao chép theo cách khác. Việc tái sử dụng, truyền tải (bằng điện tử hoặc các phương tiện khác), sửa đổi, liên kết hay sử dụng các trang web của Thụy Sĩ viết cho mục đích công cộng hoặc thương mại, toàn phần hoặc từng phần, bị cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của SPS Việt Nam.
 
Thu thập dữ liệu
Việc sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi được lưu trữ. Điều này nhằm phục vụ cho việc biên soạn số liệu thống kê và giúp chúng tôi cung cấp thông tin gần hơn với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các thông tin được lưu trữ không chứa bất kỳ thông tin chi tiết cho phép kết luận về bất kỳ cá nhận cụ thể nào. Trừ trường hợp chính quyền yêu cầu cung cấp địa chỉ IP của người truy cập trong trường hợp lạm dụng đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc xem xét được thực hiện đầy đủ theo luật bảo vệ dữ liệu trong việc lựa chọn các thông tin này và trong việc xác định các biện pháp kỹ thuật và tổ chức.
 
Không Chào giá
Các thông tin và báo cáo được công bố trên trang web của SPS Việt Nam tạo thành không phải là một lời đề nghị hay một lời mời hay một khuyến cáo cho các sản phẩm hay dịch vụ mua, bán hoặc giao dịch khác. Tất cả thông tin trên website SPS Việt Nam chỉ có tính chất mô tả.
 
Không đảm bảo
Mặc dù SPS Việt Nam sử dụng các biện pháp cẩn trọng nhất để đảm bảo rằng những thông tin trên trang web của mình là chính xác tại thời điểm công bố, nó không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ. Các thông tin và quan điểm xuất hiện trên các trang web của Swiss Post có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 
Không cam đoan
Không có sự cam đoan – rõ ràng hoặc ngầm hiểu- được đưa ra về tính chính xác của thông tin và quan điểm được công bố trên trang web của SPS Việt Nam. SPS Việt Nam không chịu trách nhiệm cung cấp và không đảm bảo rằng các chức năng của trang web SPS Việt Nam sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, lỗi sẽ được sửa chữa, hoặc các trang web SPS Việt Nam và các máy chủ có liên quan hoàn toàn tránh được virus hoặc các thành phần có hại.
 
Khước từ trách nhiệm
SPS Việt Nam không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào (kể cả sơ suất) cho thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp phát sinh từ việc tiếp cận hay sử dụng các yếu tố của trang web SPS Việt Nam (hoặc vì việc không sẵn sàng cho việc truy cập hoặc sử dụng).
 
Liên kết đến các trang web khác
SPS Việt Nam không thường xuyên kiểm tra các trang web liên kết đến trang web SPS Việt Nam và không chịu trách nhiệm cho nội dung của họ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp

Close