Home  >  Swiss Post Group_temp  >  TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2017

TOP 100 DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG VIỆT NAM 2017

Ngày hôm qua 6/12/2017, Ms. Nguyễn Thị Kim Liên, Office Manager, đã tham dự lễ công bố trao giải Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam 2017. Buổi lễ diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có mặt tham dự và trao chứng nhận cho các công ty. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên của SPS Vietnam. Giải thưởng này là sự nhìn nhận cao quý cho những nỗ lực của chúng ta trong năm 2017.

Close