Home  >  Services  >  IT Operational Services  >  Dịch vụ điều hành IT

Dịch vụ điều hành IT

 

Quản lý một trung tâm dữ liệu hoạt động liên tục 365 ngày một năm tại ba văn phòng làm việc khác nhau đòi hỏi sự quan sát liên tục và kế hoạch bảo trì hệ thống cũng như server. Trung tâm điều hành mạng của chúng tôi (NOC – Network operations center) có một đội ngũ kỹ thuật viên và kỹ sư được đào tạo bài bản để giám sát tất cả các hoạt động mạng và máy chủ tại các trung tâm dữ liệu nhằm phục vụ cho quá trình làm việc của hơn 1.000 nhân viên tại các địa điểm khác nhau.

 

Giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy trình sản xuất, các ứng dụng, tình trạng hệ thống, an ninh internet cùng với các tình huống hoặc sự kiện từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới sự ổn định và chức năng các hệ thống của khách hàng.

 

Hoạt động như trạm xử lý đầu tiên, các thành viên trong nhóm luôn phải nhanh chóng xác định vấn đề, thông báo cho khách hàng cũng như khắc phục sự cố. Các thành viên trong Trung tâm điều hành mạng thông báo cho đội hỗ trợ khách hàng bằng việc phát hành các „thẻ sự cố“ để cùng tìm ra nguyên nhân và đưa ra những kiến nghị khắc phục, sửa chữa cũng như kế hoạch phòng ngừa tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai. Quy trình này đảm bảo việc giải quyết nhanh chóng, quản lý sự cố liên tục và giảm đáng kể thời gian chết. 

 

 

 

Close