Home  >  Services  >  Scanning Services  >  Dịch vụ quét tài liệu

Dịch vụ quét tài liệu

Mỗi ngày, các doanh nghiệp luôn tạo ra một khối lượng lớn các tài liệu như các bản kế hoạch, bản vẽ, hình ảnh… ở nhiều định dạng khác nhau (như giấy, microfilm, microfiches). Dịch vụ quét tài liệu là quá trình chuyển đổi các tài liệu thông thường sang dạng hình ảnh kỹ thuật số giúp tối ưu hoá quá trình tìm kiếm và lưu trữ tài liệu.

 

Với máy quét tài liệu tốc độ cao (100 trang/phút), diện tích cho lưu trữ tài liệu giấy sẽ được giảm đi đáng kể. Việc sử dụng dịch vụ quét tài liệu góp phần tăng năng suất làm việc nhờ việc truy cập dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng hơn.

 

Hiểu được nhu cầu thiết yếu này của khách hàng, chúng tôi cung cấp giải pháp quét tài liệu toàn diện, bao gồm quá trình chuẩn bị tài liệu, quét, lập chỉ mục và số hóa dữ liệu. Theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ có thể được cung cấp ngay tại văn phòng của khách hàng cho các tài liệu mật.

 

Tài liệu Vi phim Microfiche Sách
Close