Home  >  Services  >  Software Development  >  Gia công phát triển phần mềm

Gia công phát triển phần mềm

 

Đội ngũ gia công phần mềm của chúng tôi liên tục tạo ra và tối ưu hoá những hệ thống số hoá và các giải pháp gia công quy trình doanh nghiệp để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình xử lý dữ liệu, BPO và quản lý cơ sở dữ liệu. Thông thường, các ứng dụng phần mềm cung cấp cho khách hàng cũng được sử dụng tại phòng sản xuất của chúng tôi, vì thế, chúng tôi có thể đảm bảo về tính toàn diện, thân thiện và chính xác của các phần mềm dựa trên kinh nghiệm làm việc nhiều năm cũng như sự hiểu biết thực tế của chúng tôi trong quá trình số hoá dữ liệu. Việc kết hợp giữa các công nghệ mới nhất, tích hợp với các ứng dụng nhận dạng ký tự thông minh OCR – phần mềm nhận dạng ký tự đặc biệt, OMR – phần mềm nhận dạng đánh dấu và số hoá bằng tay đưa đến độ chính xác cao nhất.   Phương pháp tiếp cận của chúng tôi dựa trên định hướng công nghệ, mỗi dự án là sự kết hợp cân bằng giữa sản phẩm, con người, ứng dụng tùy biến, tích hợp công nghệ và giải pháp hỗ trợ. Chúng tôi đo lường sự thành công dựa vào các giá trị mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.  

 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

— IDEAS: Hệ thống tích hợp ứng dụng số hoá

— Phần mềm quản lý chất lượng

— Hệ thống nhận dạng thông minh OCR

— Quản lý cơ sở dữ liệu

— Cho thuê chuyên gia

 

 

 

 

Close