Chứng chỉ

 

Là một nhà cung cấp dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp – BPO, chúng tôi hiểu được vai trò quan trọng của chất lượng và bảo mật trong các dịch vụ của mình. Để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt và đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi đã xây dựng thành công và đã nhận được sự công nhận từ những đơn vị thẩm định có uy tín.

 

Hệ thống quản lý chất lượng

– Chứng chỉ ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, được cấp bởi TÜV Rheinland Việt Nam từ năm 2006

– Chứng chỉ CMMi cấp độ 3, cấp bởi SEI năm 2012

– Chứng nhận của Hội nghị cấp cao về Chất lượng 2012

 

Hệ thống quản lý an toàn thông tin

– Chứng chỉ ISO 27001:2013, ISO 27001:2013 cấp bởi TÜV Rheinland năm 2014

 

Hệ thống quản lý môi trường

– Chứng chỉ ISO 14001:2004, ISO 14001:2015 cấp năm 2015

 

Chứng chỉ bảo mật dữ liệu cá nhân

(Dựa theo quy định của Luật Bảo mật Dữ liệu của Cộng hoà Liên bang Đức, Chỉ thị 95/46/EC của Liên minh Châu Âu và những yêu cầu riêng biệt của khách hàng)

– Chứng chỉ Bảo mật dữ liệu cá nhân do TÜV Rheinland Nhật Bản cấp năm 2010

 

Close