Home  >  Về chúng tôi  >  Tại sao là Việt Nam?
Tại sao là Việt Nam?

Tại sao là Việt Nam?

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất cho các nhà đầu tư khi tìm kiếm một ví trí đầu tư mới, bên cạnh khối BRICs. Việt Nam là một quốc gia dồi dào nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo bài bản và giá nhân công tương đối thấp. Nền chính trị ổn định đã góp phần thúc đẩy sự chuyển hướng từ nền kinh tế quản lý tập trung sang kinh tế thị trường. Sự chênh lệch về múi giờ (khoảng 5-6 giờ) giữa Việt Nam và các nước châu Âu cũng như lợi thế là nước duy nhất trong cộng đồng các nước Đông Nam Á có ngôn ngữ sử dụng ký tự Latin đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa SPS Vietnam và các khách hàng châu Âu.

 

Con số và sự kiện (2017)

 

 

Con người
Dân số   96,160,163 *
Độ tuổi trung bình   30.5 tuổi *
Lực lượng lao động   54.17 triệu *
Tỷ lệ biết đọc, biết viết   94.5% *
 
Kinh tế
GDP – Tỷ lệ tăng trưởng thực tế    6.2% *
Tỷ lệ lạm phát (theo giá tiêu dùng)    2.7% *
Đầu tư vào tài sản cố định 23.7% của GDP *
 
Quy trình Gia công doanh nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh   Thứ 24 **
Hà Nội   Thứ 26 **
 
Công nghệ thông tin và truyền thông
Người sử dụng Internet   49.7 triệu *
Thuê bao sử dụng dịch vụ di động  122 triệu *

*CIA The World Factbook

** Tholons Top 100 Outsourcing Destinations-Rankings

 

 

Close