Giải pháp Tự động hóa Thông minh giúp cải tiến năng suất về chất lượng của doanh nghiệp/ tổ chức thông qua năng lực tự động hoá quy trình vượt bậc chưa từng có tiền lệ. Những tiến bộ của công nghệ tự động hóa quy trình bằng robot và trí tuệ nhân tạo giúp chúng tôi đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp/ tổ chức tăng lợi nhuận và thị phần. Với lợi thế không yêu cầu doanh nghiệp/ tổ chức thay đổi những công nghệ IT hiện có tại nơi làm việc, hệ thống Tự động hóa Thông minh là giải pháp hoàn hảo giúp doanh nghiệp/ tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường hiện nay.

4 bước của Giải pháp Tự động hóa Thông minh

Để cung cấp cho khách hàng giải pháp Tự động hóa thông minh phù hợp nhất, Swiss Post Solutions tuân theo bốn bước sau đây:

 • Đánh giá tính tự động
  Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật bao gồm khởi tạo đề án kinh doanh.
 • Ý tưởng giải pháp
  Phân tích và đánh giá chi tiết đề án kinh doanh và ý tưởng tự động hóa.
 • Cấu hình
  Cài đặt và thử nghiệm.
 • Vận hành
  Triển khai giải pháp và quản lý vận hành hệ thống.

Last updated: 21/12/2017

Robotics & Artificial Intelligence

Download PDF →

Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng các kỹ thuật khác nhau để bắt chước các nhiệm vụ văn thư và quyết định của nhân viên thông qua học hỏi từ kinh nghiệm. Việc áp dụng AI cho phép các nhiệm vụ được nhân viên chuyên nghiệp xử lý hiệu quả hơn. Áp dụng trong các quy trình kinh doanh, trí tuệ nhân tạo có khả năng cải thiện quy trình kinh doanh bằng cách hợp lý hóa và tự động hóa việc thực hiện quy trình làm việc và ra quyết định. Cấu hình một hệ thống thông minh có thể đọc và hiểu các tài liệu bán cấu trúc và không có cấu trúc, trích xuất thông tin quan trọng, cho phép các doanh nghiệp tối đa hóa tiềm năng của chúng. Các hệ thống này nhận ra các mẫu nhờ kết quả của việc xử lý dữ liệu, dẫn đến cải tiến liên tục về hiệu suất cũng như giảm nhu cầu can thiệp thủ công. Xử lý dữ liệu phi cấu trúc như email, trò chuyện hoặc tin nhắn trên mạng xã hội bằng cách áp dụng trí tuệ nhân tạo dẫn đến lợi ích gần như tức thời, cải thiện độ chính xác trong 24 giờ đầu tiên và giảm 75% công việc thủ công trong vòng 3 tháng đầu triển khai.

Tự Động Hóa Quy Trình Bằng Robot

Giải pháp Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) sử dụng phần mềm tự động hóa các thao tác thủ công, lặp đi lặp lại, theo quy tắc và thường tốn thời gian cũng như dễ xảy ra sai sót. "Robot ảo" có thể tự động hóa các tác vụ giao dịch như nhập liệu và thao tác với dữ liệu, kích hoạt phản hồi và giao tiếp với các hệ thống khác nhau. RPA cung cấp một lực lượng lao động làm theo quy tắc có sẵn để tương tác với các giao diện người dùng hiện có và sao chép hành động của con người để tăng năng suất với khả năng mở rộng không bị giới hạn.

Bằng cách áp dụng giải pháp Tự động hóa quy trình bằng robot, những tài liệu và dữ liệu có cấu trúc sẽ được xử lý hiệu quả, cơ sở dữ liệu được cập nhật và dữ liệu được ghi chính xác trên toàn hệ thống đầu cuối, tuân theo các quy tắc kinh doanh hiện hành.

Last updated: 21/12/2017

Robotics & Artificial Intelligence

Download PDF →